SnarkNews on IOI-2019

 

IOI - 2013, Austria

  • Gary Ye - Bronze medal