SnarkNews on IOI-2019

 

IOI - 2013, Lithuania

  • Karolis Greblikas - Silver medal