SnarkNews on IOI-2019

 

IOI - 2009, Austria

  • Patrik Fimml - Silver medal