SnarkNews on IOI-2007

 

IOI - 2007, Chinese Taipei

  • Bo-Jhang Ho - Gold medal
  • Shang-En Huang - Gold medal
  • Han-Jay Yang - Silver medal
  • Chih-Cheng Shih - Bronze medal